Kirjaudu

Virtuaalinen Tuotannon Kehitys ry

KOKOUS YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN PERUSTAMISESTA

Paikka: Savonia hotelli, Kuopio

Aika: 28.01.2010 kello 12.00 - 14:30


Läsnä:

rkm Urpo Manninen, Kuopiosta
mv Antti Niskanen, Iisalmen Runnista
ELT Veikko Tuovinen, Kuopiosta

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Urpo Manninen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Urpo Mannninen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Perustamiskirjan allekirjoitus

Läsnäolijat allekirjoittivat perustamiskirjan.

5. Pankkitilien avaaminen julkisiin Suomessa toimiviin pankkeihin

Päätettiin, että Urpo Manninen valtuutetaan avaamaan Kuopiossa toimivien pankkien konttoreihin Virtuaalinen tuotannon kehitys ry:lle pankkitilit. Tilien käyttöoikeudet ovat Urpo Mannisella yksin. Päätettiin, että Urpo Manninen allekirjoittaa tarvittavat tili- ja muut sopimukset pankkitilien avaamiseksi sekä sopii tarvittavien asiointitunnusten ja mahdollisten lisäpalvelujen hankkimisesta.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:30.

Vakuudeksi:


Urpo Manninen
Puheenjohtaja